dilluns, 4 d’agost del 2008

L'èxit a l'escola

En Jaume Cela va intervenir en la XXV Escola d'estiu Urgell-Segarra per conversar amb la tradició. A partir de textos d'autors escollits va exposar les seves idees sobre diversos aspectes de l'educació. Aquí parla de l'èxit que es pot assolir a l'escola, tant des del punt de vista individual dels alumnes com de la institució que ha d'atendre necessitats molt diverses.